یادگارهای المپیادی من

بسم الله الرحمن الرحیم.

خوب المپیادی بودنم هم تقریبا تموم شد. می‌خوام یه سری چیز رو به یادگار بزارم. باشد که رستگار شویم… ادامه خواندن “یادگارهای المپیادی من”

(17)(0)