سفرنامه‌ی تهران

بسم الله الرحمن الرحیم

حدود ۲ ماه و ۱۵ روز تهران بودم، بدون برگشتن به شهرم…

می‌خوام در ادامه بنویسم اونجا چیکارا کردیم. کلا فازمون چجوری بود و …

ادامه خواندن “سفرنامه‌ی تهران”

(17)(2)